เลือกวิธีการชำระเงิน
• ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา :   แกลง
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่บัญชี: 210-1-02899-5
กรุณาส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (Pay-In Slip) มาทางอีเมล์ rsvn@mpresort.com
• ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรวีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด
Your payment will be processed by K-payment gateway,
which is operated by Kasikorn Bankเลขที่การจอง :      จำนวนเงิน : บาท    

หมายเหตุ: กรุณาใส่ Booking No. (เฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่ตัวอักษรตัวแรก) และจำนวนเงิน ที่ได้รับการยืนยันจากอีเมลของทางโรงแรม
เมื่อทำการจองผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล แจ้งยืนยัน Booking No. และรายละเอียดการจองพร้อมจำนวนเงินที่ต้องชำระเพื่อทำชำระเงิน การจองของท่านจึงจะสมบูรณ์ โดยทางโรงแรมจะส่งอีเมลยืนยันการจองถึงท่าน
การยกเลิกการจอง:
- ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก โดยท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากหักส่วนต่าง ของค่าธรรมเนียมธนาคารและภาษีรายได้ ภายใน 15-30 วันหลังจากการยกเลิกการจอง
- การยกเลิกการจองน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าพัก ทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายคืนแรกของการเข้าพัก เต็มจำนวน และคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคารและภาษีรายได้ ภายใน 15-30 วันหลังจากการยกเลิกการจอง
- กรณีไม่เข้าพักโดยไม่มีการติดต่อยกเลิกการจองล่วงหน้า ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเต็มจำนวน วันที่จองเข้าพัก
การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก
การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักสามารถทำได้เมื่อท่านติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเข้าพัก และทางโรงแรมมีห้องว่างสำหรับวันที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

*โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า